advokat

Advokatkontorets profil
Sager om børn
Skilsmisse
Arv og testamente
Behandling af dødsbo
Retssager
Erstatning
Køb eller salg af bolig og erhverv
Erhvervssager
Stiftelse af virksomhed
Konkurs og gældsordning
Lejesager og lejekontrakter
Incasso og tvangsauktion
Særeje
Faste priser
Oplysning om indskydergaratireglerne
Forsiden

Advokat Lars Henriksen
Møderet for Højesteret
Farimagsvej 8 - Kvægtorvsbygningen
4700 Næstved
Telefon 5577 1600

e-mail: advokat@larshenriksen.dk

Kontortid 8.30 - 16.00 (fredag 15.30)

© Copyright Lars Henriksen 2008