Advokatkontorets profil

Lars Henriksen er en 61-årig advokat i Næstved, der tilbyder dig råd og bistand inden for de fleste juridiske sagsområder. Han blev advokat i 1992, selvstændig i 2003 og har møderet for både landsret og højesteret.

 

Lars Henriksen er den klassiske familieadvokat. Familiens juridiske problemer fra vugge grav har altid stået i centrum for hans interesse, og han har derfor arbejdet to år i et statsamt og i mange år været medlem af Danske Familiadvokater. Enhver, der henvender sig med et problem eller spørgsmål vedrørende børn, ægteskab, arv, testamente og hushandel - eller retssager og gældsproblemer, kan være sikker på at blive behandlet seriøst og omhyggeligt. Også den selvstændige er velkommen med det mindre firmas problemer.

 

Nøgleord i øvrigt:  uafhængighed, effektivitet,  grundighed, ordentlighed og resultater, gerne gennem forhandling og mediation.

Du vil næsten altid kunne bestille tid til en samtale med kort varsel.

Du er altid velkommen til at forhøre dig om omkostningerne.

I nogle tilfælde har vi faste priser (se FASTE PRISER her på hjemmesiden), og ellers giver vi gerne et bindende tilbud eller et overslag, hvor tidsforbruget ikke kendes på forhånd. Vi forpligter os med et overslag til at gøre dig opmærksom på det, hvis overslaget er på vej til at blive overskredet.

 

Lars Henriksen er endvidere uddannet lærer i 1981 og har 1994-2014 undervist i juridiske fag på Næstved Handelsskole, der i dag hedder Zealand Business College.

Lars Henriksen er medlem af Advokatsamfundet, der fører tilsyn og kontrol, og han er ansvars- og garantiforsikret efter advokatsafundets regler herom i Tryg Forsikring. Han er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

Du har derfor adgang til at klage til Advokatnævnet, hvis du er utilfreds med den behandling, du har fået, eller over regningen. Firmaet har sine konti i Sydbank og SparNord.

Advokatkontorets profil
Sager om børn
Skilsmisse
Arv og testamente
Behandling af dødsbo
Retssager
Erstatning
Køb eller salg af bolig og erhverv
Erhvervssager
Stiftelse af virksomhed
Konkurs og gældsordning
Lejesager og lejekontrakter
Incasso og tvangsauktion
Særeje
Faste priser
Oplysning om indskydergaratireglerne
Forsiden

Advokat Lars Henriksen
Møderet for Højesteret
Farimagsvej 8 - Kvægtorvsbygningen
4700 Næstved
Telefon 5577 1600

e-mail: advokat@larshenriksen.dk

Kontortid 8.30 - 16.00 (fredag 15.30)

© Copyright Lars Henriksen 2008